Placement Record

Placement Record (Department of Electrical Engineering)

Sr.No. Name of Students Company Name Academic Year
1 Chaitali Rajaram Dhanadre Varroc Engineering Limited Chakan, Pune 2019-20
2 Meghali Dattatray Tekade
3 Swapnali Shridhar Patil
4 Aniket Vithoba Tayade
5 Ishavar Ramesh Lone
6 Prasad Sanjay Barhate
7 Rahul Kamalakar Kharche
8 Gaurav Rajesh Thakare
9 Girish Gajanan Golait
10 Bharati Sarangadhar Sarode
11 Kiran Shantaram Ingale
12 Mayuri Ramesh Patil
13 Swapnil Balu Gawai
14 Arvind Sudhakar Hirole Dhoot Transmission, Aurangabad 2018-19

 

15 Ganesh Ghasiram Chawala
16 Jitendra Laxman Lohar
17 Pragati Gajanan Khodake
18 Nilima Vijay Bhopale
19 Sandip Parasram Kharat
20 Vivek Vinayak Giri
21 Vishal Shrikrushna Kshirsagar
22 Sagar Wasudeo Warade
23 Amol Subhash Kshirsagar
24 Priyanka Ulhasrao Adhao
25 Shubham Gajanan Kachare
26 Amit Sopan Wale
27 Shivdas Santosh Gai
28 Pranali Anil Vanjari
29 Arvind Sudhakar Hirole Kol Bro Groups, Nagpur
30 Sagar Wasudeo Warade
31 Sarang Rajendra Patil
32 Shivdas Santosh Gai
33 Amit Sopan Wale
34 Amol Subhash Kshirsagar
35 Murlidhar Ninaji Ilame
36 Kshitij Pramod Khachane
37 Shubham Gajanan Kachare
38 Sagar Vijay Kharche
39 Swapnil Vijay Firke
40 Gopal Kailas Trivedi
41 Ganesh Ghasiram Chawala
42 Jitendra Laxman Lohar
43 Vishal Shrikrushna Kshirsagar
44 Shubham Gajanan Kachare
45 Pallavi Vasant Bauskar
46 Vishal Santosh Wawage Hinduja Global Solutions Ltd.Banglore 2017-18

 

47 Vaishali Sudhakar Bauskar
48 Umesh Lone
49 Girish Kishor Patil
50 Sumit Subhsh Wankhede
51 Bharati Pandurang Wankhede
52 Sonal Shrikant Tayade
53 Jivan Kharate
54 Pawan Bhakare
55 Sachin Brijalal Patil
56 Arti Ashok Tayade
57 Sachin Rahatole
58 Mirza Sabir Husain Baig
59 Pallavi Shrikrushna Borole
60 Ahesan Shiraz Khan
61 Md. Yusuf Ab Lateef
62 Manoj Suresh Barhate
63 Tanaji Arvind Lanjulkar
64 Vishal Santosh Wawage Epic Research, Indore
65 Tanaji Arvind Lanjulkar
66 Shubham  Kolte
67 Dipak Atamaram Shekokar
68 Vishal Padmakar Mahajan
69 Swapnil Bhagwan Mahajan
70 Rita Gunwant Adhao
71 Sonal Shrikant Tayade
72 Manoj Suresh Barhate
73 Ahesan Shiraz Khan
74 Satish R.Yadav
75 Md. Yusuf Ab. Lateef
76 Pallavi Shrikrushna. Borole
77 Saurabh Sanjay.Jaiswal
78 Sunil Devidas Warkade
79 Shrikant Manoj Sharama Kapuriya Technologies pvt.Ltd, Patiala 2016-17
80 Amol Bhagwan Umale
81 Suwarna Ramesh Lodhi
82 Sanchali  Dilip Gaikwad
83 Trishala Wasudeo Narkhede
84 Amol G.Narkhede
85 Ashish Dilip  Ingale Vega Automation Expert Pune
86 Dipak Suresh Patil
87 Ram Tejrao Kharsane
88 Tejaswini Gambhir Mali
89 Hemlata Kokate
90 Ganesh Wadekar
91 Abhilash Tandule

——————————————————————————————————————————————————————

Sr. No. Name of the Students Company name Academic Year
1 Ashwini Khairnar Vega Automation Experts Coperate Head quarters N D road Pune 2013-14
2 Shubhangi R Diware Vega Automation Experts Coperate Head quarters N D road Pune 2013-14
3 Dipak Rane Kapuria Technologies Pvt. Ltd. SCO 2013-14
4 Nitin A Kudale Kapuria Technologies Pvt. Ltd. SCO 2013-14
5 Hemant Khapare Saga Energy Equipment Pvt. Ltd. Karad 2014-15
6 Swapnil Gaiki Mandar precision Pune 2014-15
7 Hemant Nehate Kapuria Technologies Pvt. Ltd. SCO  Patiyala 2015-16
8 Vinayak Warade Vega Automation Experts Coperate Head quarters N D road Pune 2015-16
9 Uday S Patil Kapuria Technologies Pvt. Ltd. SCO  Patiyala 2015-16
10 Sanchali Gaikwad Kapuria Technologies Pvt. Ltd. SCO  Patiyala 2016-17
11 Shrikant Sharma Saga Energy Equipment Pvt. Ltd. Karad 2016-17
12 Ashish D Ingle Vega Automation Experts Coperate Head quarters N D road Pune 2016-17